Uitgangspunt voor de vormgeving van drukwerk is vaak het ontwerpen van een logo en individuele kleur- en vormconcepten. Een ontwerp kan op zichzelf staan (bijvoorbeeld in de gedrukte producten voor particulieren voor eenmalige evenementen) of deel zijn van een serie...