Privacyverklaring

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met het landspecifieke privacybeleid dat van toepassing is voor null3null.design. Door middel van dit privacybeleid wil ik u informeren over de aard, omvang en doel van de door mij verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op basis van de AVG.

verantwoordelijk volgens de wet gegevensbescherming:

null3null.design
Ilke Genrich
Melis Stokestraat 1
3515BN Utrecht, Nederland

data acquisitie

Uw gegevens worden mij meestal door u persoonlijk, telefonisch of per e-mail medegedeeld.

doel van de gegevensverwerking

Informatie wordt bij wet verwerkt om te voldoen aan de serviceovereenkomst tussen u en mij en de verplichtingen die daarmee verbonden zijn. Vooral om u te kunnen bellen of e-mailen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, om u te informeren over de vooruitgang van mijn diensten en producten, om diensten bij u af te leveren en voor het afhandelen van uw betaling. Naast uw persoonlijke gegevens, zoals uw adresgegevens, verwerk ik in het bijzonder alle gegevens van uw webhost en uw website.

ontvanger van uw gegevens

Ik draag uw persoonlijke gegevens alleen over aan derden als dit wettelijk is toegestaan ​​en u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Ontvangers van uw persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld printers zijn die de producten die ik voor u heb ontworpen afdrukken en direct naar u opsturen.

gegevensverzameling op deze website

Wanneer u mijn webpagina’s opent, worden gegevens van algemene aard automatisch verzameld. Deze serverlogbestanden omvatten bijvoorbeeld het type browser, uw besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en andere soortgelijke algemene gegevens. Deze gegevens zijn persoonsonafhankelijk, worden gebruikt om de webpagina’s correct weer te geven en worden telkens opgehaald wanneer u het internet gebruikt. De anonieme gegevens kunnen statistisch worden geëvalueerd om de service voor u te verbeteren.

cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die van de server van een website naar uw computer worden verstuurd. De invoegtoepassing voor het vertalen van mijn website gebruikt de functionele cookie pll_language om de webpagina’s voor gebruikers bij een volgende bezoek weer te kunnen tonen in de door hun gekozen taalinstelling. Deze cookie wordt uiterlijk na een jaar verwijderd door de browser, een manuele verwijdering is op elk moment mogelijk door de gebruiker zelf in zijn browser. De cookie wordt niet opgeslagen aan de serverzijde. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct als cookies zijn uitgeschakeld.

beveiliging

Deze website maakt gebruik van SSL-codering. U herkent dit bovenaan in de browserbalk aan de snelkoppeling https:// en het kleine, groene slot. SSL dient ervoor om het gebruik van de website voor u veiliger te maken. Als de SSL-codering is ingeschakeld, kunnen gegevens, die u naar mij verzendt, niet door derden worden gelezen.

contact

Als u mij een e-mail stuurt, worden de gegevens opgeslagen ter bewerking.

verwijdering van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen in mijn boekhouding zolang dit nodig is om mijn services te kunnen bieden en het van de wet noodzakelijk is. Na het verstrijken van deze tijd worden de persoonlijke gebruikersgegevens verwijderd.

informatie, correctie, blokkering, verwijdering

In het kader van de AVG heeft u het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door null3null.design. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

wijziging van de privacyverklaring

Als het privacybeleid verandert kan deze privacyverklaring op elk moment dat het nodig is worden aangepast om te voldoen aan de huidige wettelijke eisen. De nieuwe privacyverklaring is automatisch van toepassing tijdens uw volgende bezoek.